"დღეს მელიას მერაბიშვილი და კეზერაშვილი ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად უპირისპირდებიან, თუმცა შესაძლოა მათი პოზიციების დაახლოებაც მოხდეს“ -  რა ხდება "ნაციონალურ მოძრაობაში"?

"ნა­ცი­ო­ან­ლურ მოძ­რა­ო­ბა­ში“ არ­სე­ბულ და­პი­რის­პი­რე­ბა­ზე ambebi.ge აქამ­დეც არა­ერ­თხელ წერ­და. რამ­დე­ნი­მე ფრთას შო­რის პარ­ტი­ა­ში უთან­ხმო­ე­ბა დღეს არ და­წყე­ბუ­ლა, ენმ-ში სე­რი­ო­ზუ­ლი შიდა დი­ნე­ბე­ბია და რო­გორც იკ­ვე­თე­ბა, პარ­ტი­ის შიგ­ნით გარ­კვე­უ­ლი დაჯ­გუ­ფე­ბე­ბი, სა­ა­კაშ­ვი­ლის მომ­ხრე­ე­ბის აქ­ტი­ურ გა­ნე­იტ­რა­ლე­ბა­ზე მუ­შა­ო­ბენ. ამ ყვე­ლა­ფერ­მა პიკს მას შემ­დეგ მი­აღ­წია, რაც ექ­სპრე­ზი­დენ­ტმა მისი პო­ლი­ტი­კი­დან ჩა­მო­შო­რე­ბის შე­სა­ხებ გან­ცხა­დე­ბა გა­ავ­რცე­ლა. "ოც­ნე­ბა­ში“ ფიქ­რო­ბენ, რომ გა­ზა­ფხულ­ზე სი­ტუ­ა­ცია კი­დევ უფრო გამ­წვავ­დე­ბა და პარ­ტი­ა­ში ლი­დე­რო­ბის­თვის ნამ­დვი­ლი ომი და­ი­წყე­ბა.

აქ­ტი­უ­რად და­ი­წყო ლა­პა­რა­კი "ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის" თავ­მჯდო­მა­რის ჩა­ნაც­ვლე­ბის შე­სა­ხებ და ეჭვი იმა­ზე, რომ პარ­ტი­ა­ში მთლად კარ­გად ვერ იყო საქ­მე, მას შემ­დეგ გამ­ძაფ­რდა, რაც ნიკა მე­ლი­ამ ყო­ფი­ლი თავ­დაც­ვის მი­ნის­ტრის მი­სა­მარ­თით პირ­და­პი­რი ეთე­რით გა­ნა­ცხა­და, რომ და­ვით კე­ზე­რაშ­ვი­ლი მისი პარ­ტი­ის­თვის სა­ხი­ფა­თოა, "არ არის გულ­წრფე­ლი“ ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვილ­თან ბრძო­ლა­ში და რაც უფრო შორს იქ­ნე­ბა პო­ლი­ტი­კუ­რი სპექტრის­გან, მით უკე­თე­სი იქ­ნე­ბა პო­ლი­ტი­კუ­რი ცხოვ­რე­ბის­თვის“. მის­მა მომ­ხრე­ებ­მა ეს პო­ლი­ტი­კუ­რად მომ­გე­ბი­ან ნა­ბი­ჯად შე­ა­ფა­სეს, ვი­ნა­ი­დან ცოტა ხნის წინ "ოც­ნე­ბამ“ და­ვით კე­ზე­რაშ­ვი­ლი ოლი­გარ­ქად მო­იხ­სე­ნია. იმა­საც ამ­ბო­ბენ, რომ მე­ლი­ას ეჭვი გა­უჩ­ნდა, რომ კე­ზე­რაშ­ვი­ლი მის ჩა­ნაც­ვლე­ბას ლე­ვან ხა­ბე­იშ­ვი­ლით ცდი­ლობს.

რამ­დე­ნი­მე დღის წინ, პარ­ტი­ის თავ­მჯდო­მა­რეს "მოძ­რა­ო­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის" წევ­რი გი­ორ­გი მუმ­ლა­ძე და­უ­პი­რის­პირ­და, რის შემ­დე­გაც სა­ჯა­როდ გა­ნა­ცხა­და, რომ მე­ლი­ამ პოს­ტი უნდა და­ტო­ვოს. პარ­ტი­ა­ში ამ­ბო­ბენ, რომ მუმ­ლა­ძე თან­მხლებ პი­რებ­თან ერ­თად მე­ლი­ას სა­მუ­შაო ოთახ­ში შე­იჭ­რა და "შე­უ­რა­ცხმყო­ფე­ლი და ქუ­ჩუ­რი ტერ­მი­ნო­ლო­გი­ით სცა­და პრო­ვო­კა­ცი­ის მო­წყო­ბა", რაც პარ­ტი­ის წევ­რებ­მა აღ­კვე­თეს.

გი­ორ­გი მუმ­ლა­ძე თა­ვის მხრივ ჰყვე­ბა, რომ რამ­დე­ნი­მე დღის წინ, პარ­ტი­ის ოფის­ში თა­ნა­მებ­რძო­ლებ­თან ერ­თად იმ ბრალ­დე­ბე­ბის გა­სარ­კვე­ვად მი­ვი­და, რომ­ლის თა­ნახ­მა­დაც, მათ რი­გებ­ში სუს-ის აგენ­ტი ჰყავთ. მუმ­ლა­ძის თქმით, ნიკა მე­ლია მისი და მისი მე­გობ­რე­ბის და­ნახ­ვამ, ასე­ვე, მის­მა ფე­ის­ბუქ-აქ­ტი­ვო­ბამ გა­ა­ღი­ზი­ა­ნა და პრო­ვო­კა­ტო­რი უწო­და, რა­საც მისი მხრი­დან სი­ტყვი­ე­რი პა­სუ­ხი, მე­ლი­ას გა­რე­მოც­ვი­დან კი ფი­ზი­კუ­რი და­პი­რის­პი­რე­ბა მოჰ­ყვა - მუმ­ლა­ძე მე­ლი­ას დაც­ვამ გა­ლა­ხა. მუმ­ლა­ძე ამ­ბობს, რომ თუკი ვინ­მეს სურს "ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის" გა­დარ­ჩე­ნა და ოლი­გარქ ივა­ნიშ­ვილ­თან ბრძო­ლა, მე­ლი­ამ პარ­ტი­ის თავ­მჯდო­მა­რე­ო­ბის პოს­ტი უნდა და­ტო­ვოს.

"ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის“ მი­მართ საყ­ვე­დუ­რი და პრე­ტენ­ზი­ე­ბი ტე­ლე­წამ­ყვან­მა ნა­ნუ­კა ჟორ­ჟო­ლი­ან­მაც გა­მოთ­ქვა და სა­ზო­გა­დო­ე­ბას დაჰ­პირ­და, რომ პარ­ტი­ა­ში წყლის ამმღვრე­ვებს და­ა­სა­ხე­ლებ­და. ჟორ­ჟო­ლი­ან­მა ისა­უბ­რა მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის მხარ­და­სა­ჭე­რი აქ­ცი­ე­ბის ჩაშ­ლა­ზე და არ­და­ფი­ნან­სე­ბა­ზე, რა­შიც ბრა­ლი პარ­ტი­ის წევრ პეტ­რე ცის­კა­რიშ­ვილ­სა და ლე­ვან ხა­ბე­იშ­ვილს დას­დო.

"ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის გენმდი­ვან­მა პეტ­რე ცის­კა­რიშ­ვილ­მა მისი მი­სა­მარ­თით ნა­ნუ­კა ჟორ­ჟო­ლი­ა­ნის ბრალ­დე­ბებს ტყუ­ი­ლი და "რო­ყი­ოდ ნათ­ქვა­მი“ უწო­და.

ასეა თუ ისე, შე­უ­ია­რა­ღე­ბე­ლი თვა­ლი­თაც კარ­გად ჩანს, რომ "ნა­ცი­ო­ნა­ლურ მოძ­რა­ო­ბა­ში“ გავ­ლე­ნე­ბის­თვის ბრძო­ლა მი­დის და იქ არ­სე­ბუ­ლი დაჯ­გუ­ფე­ბე­ბი ერ­თმა­ნე­თის გა­მო­აშ­კა­რა­ვე­ბას აღარ ერი­დე­ბი­ან. ამა­ზე ინ­ფორ­მა­ცი­ე­ბი რო­გორც ინ­ტერ­ნეტ­სივ­რცე­ში, ასე­ვე მე­დი­ი­თაც ვრცელ­დე­ბა.

წყა­რო "ოც­ნე­ბი­დან“ გვიყ­ვე­ბა:

"ნა­ცი­ო­ნა­ლურ მოძ­რა­ო­ბა­ში“ მი­დის ბრძო­ლა ძა­ლა­უფ­ლე­ბის­თვის. შიდა ომი მას შემ­დეგ და­ი­წყო, რაც კე­ზე­რაშ­ვილ­მა ენმ-ზე სრუ­ლი კონ­ტრო­ლი მო­ინ­დო­მა. მე­ლია არ არის კე­ზე­რაშ­ვი­ლის ფა­ვო­რი­ტი. ის, ზო­გა­დად უკონ­ტრო­ლოა, თა­ვი­სი ფი­ნან­სე­ბი აქვს და ცალ­კე მოქ­მე­დებს. ის გა­ე­მიჯ­ნა რა­დი­კა­ლურ ფრთას, რო­მე­ლიც მას მუდ­მი­ვად თავს ეს­ხმის და მი­შას სა­კი­თხში უმოქ­მე­დო­ბა­ში ადა­ნა­შა­უ­ლებს. კე­ზე­რაშ­ვილ­მა ნელ-ნელა აიღო პარ­ტია, ჯერ იყო და ცო­ლისძმა - დი­მიტ­რი ჩი­ქო­ვა­ნი მი­იყ­ვა­ნა პარ­ტი­ა­ში პი­ა­რის უფ­რო­სად, მერე პეტ­რე ცის­კა­რიშ­ვი­ლი - გენმდივ­ნად (რო­მე­ლიც პარ­ტი­ის მთა­ვა­რი თვა­ლია), ბო­ლოს კობა ნა­ყო­ფი­ას წას­ვლა მოს­თხო­ვა პარ­ტი­ი­დან, რა­ზეც მე­ლია წი­ნა­აღ­მდე­გი წა­ვი­და - ნა­ყო­ფია მი­შას მე­გო­ბა­რია და ამა­ზე მე­ლი­ას ჰქონ­და პრო­ტეს­ტი, მიხ­ვდა, რომ ნა­ყო­ფი­ას შემ­დეგ, მისი ჯერი დად­გე­ბო­და, ამი­ტო­მაც დის­ტან­ცირ­და მის­გან. კე­ზე­რაშ­ვილ­მა გა­და­ი­ბი­რა ხა­ბე­იშ­ვი­ლი, დე­კა­ნო­ი­ძე, ბოტ­კო­ვე­ლი... მე­რა­ბიშ­ვილს თა­ვი­სი ფრთა ჰყავს და ისიც იბ­რძვის გავ­ლე­ნე­ბის­თვის, მაგ­რამ რე­ა­ლუ­რად, მა­ინც კე­ზე­რაშ­ვი­ლია აქ მთა­ვა­რი, ის არის დამ­ფი­ნან­სე­ბე­ლი“.

და­ვით კე­ზე­რაშ­ვილ­მა სა­კუ­თარ "ფე­ის­ბუ­კგ­ვერ­დზე" გან­ცხა­დე­ბა გა­ავ­რცე­ლა, რო­მელ­შიც ის მის ირ­გვლივ მო­ა­რულ ხმებს უარ­ყოფს და ამ­ბობს, რომ არა­ნა­ი­რი პი­რა­დი ან პარ­ტი­უ­ლი დღის წეს­რი­გი ქარ­თულ პო­ლი­ტი­კა­ში არ გა­აჩ­ნია, რაც, ბუ­ნებ­რი­ვია, იმას არ ნიშ­ნავს, რომ ივა­ნიშ­ვი­ლის წი­ნა­აღ­მდეგ სა­ერ­თო ბრძო­ლა­ზე უარს იტყვის.

"ჩემი სა­ხე­ლის ირ­გვლივ ატე­ხი­ლი ხმა­უ­რი­სა და ბრალ­დე­ბე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, არ ვა­პი­რებ ამ და­მა­ზი­ა­ნე­ბელ დის­კუ­სი­ა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას, რად­გან ვთვლი - ამ ყვე­ლა­ფერს ერთი გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი ეყო­ლე­ბა - ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი და მისი ოლი­გარ­ქი­უ­ლი, პრო­რუ­სუ­ლი რე­ჟი­მი. ქვეყ­ნის ბე­დით და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ ძა­ლებს დღეს ნამ­დვი­ლად ბევ­რად უფრო მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­მოწ­ვე­ვე­ბი გვაქვს, ვიდ­რე ეს ვიწ­რო­პარ­ტი­უ­ლი გარ­ჩე­ვე­ბი... მკა­ფი­ოდ ვამ­ბობ - მე არა­სო­დეს ჩავ­რე­უ­ლა­ვარ და არც მო­მა­ვალ­ში ვა­პი­რებ ჩა­რე­ვას ცალ­კე­უ­ლი ოპო­ზი­ცი­უ­რი პარ­ტი­ე­ბის დღის წეს­რი­გის გან­სა­ზღვრა­ში... პარ­ტი­უ­ლი პო­ლი­ტი­კის მი­მართ ჩემი ინ­ტე­რე­სი არა მაქვს. ამას­თა­ნა­ვე, ბუ­ნებ­რი­ვია ეს არ ნიშ­ნავს, რომ უარს ვი­ტყვი ივა­ნიშ­ვი­ლის რე­ჟი­მის წი­ნა­აღ­მდეგ სა­ერ­თო ბრძო­ლა­ზე“, - წერს და­ვით კე­ზე­რაშ­ვი­ლი, რო­მე­ლიც დას­ძენს, რომ არ აპი­რებს მშვი­დად იყოს და შო­რი­დან უყუ­როს მისი მე­გობ­რე­ბის - მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი­სა და ნიკა გვა­რა­მი­ას ცი­ხე­ში ყოფ­ნას. "ისი­ნი რე­ჟი­მის პო­ლი­ტი­კუ­რი პა­ტიმ­რე­ბი არი­ან და რაც ჩემ ძა­ლებ­შია, ყვე­ლა­ფერს გა­ვა­კე­თებ მათი გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბი­სათ­ვის. ასე­ვე არ მაქვს უფ­ლე­ბა, ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის მიერ მი­ტა­ცე­ბუ­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ ბრძო­ლა­ში მხა­რი არ და­ვუ­ჭი­რო სა­მო­ქა­ლა­ქო სა­ზო­გა­დო­ე­ბას, მის აქ­ტი­უ­რო­ბას“, - წერს კე­ზე­რაშ­ვი­ლი.

"ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის“ ყვე­ლა ფრთა სა­ა­კაშ­ვი­ლის­გა­ნაც ელის გან­ცხა­დე­ბის გა­კე­თე­ბას. მე­ლი­ას ფრთა ითხოვს სა­ა­კაშ­ვი­ლის მხარ­და­ჭე­რას და იმის ღიად და­ფიქ­სი­რე­ბას, რომ ისაა პარ­ტი­ის ლი­დე­რი. მე­ო­რე, მე­ლი­ას­თან და­პი­რის­პი­რე­ბუ­ლი ჯგუ­ფი ენმ-ს უმოქ­მე­დო­ბა­ში და სა­ა­კაშ­ვი­ლის გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბის თე­მის დღის წეს­რი­გი­დან მოხ­სნა­ში ადა­ნა­შა­უ­ლებს, ის აქ­ცი­ე­ბის მომ­ხრეა და მი­შას­გან ელო­დე­ბა, ენმ-ს უმოქ­მე­დო­ბა­ზე გა­მო­ხა­ტოს პო­ზი­ცია. იმ მო­ტი­ვით, რომ ჩა­მო­შორ­და პო­ლი­ტი­კას, სა­ა­კაშ­ვი­ლი დუმს და ამ ომში არ იღებს მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას.

რამ­დე­ნად ექ­ნე­ბა მო­მა­ვა­ლი ენმ-ს მი­შას გა­რე­შე, ამას დრო გვიჩ­ვე­ნებს. სა­უ­ბა­რია იმა­ზეც, რომ შე­საძ­ლოა, პარ­ტია გარ­კვე­ულ­მა ჯგუფ­მა და­ტო­ვოს და 2016 წლის გაყ­რა გან­მე­ორ­დეს, რის შე­დე­გა­დაც "ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბი­დან“ გა­სუ­ლი პარ­ტია "ევ­რო­პუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლო“ მი­ვი­ღეთ.

სან­დო წყა­რო "ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბი­დან“ გვე­უბ­ნე­ბა, რომ პარ­ტი­ა­ში და­პი­რის­პი­რე­ბის მთა­ვა­რი შე­მოქ­მე­დი ვანო მე­რა­ბიშ­ვი­ლია, რო­მელ­თა­ნაც მე­ლი­ას და­ძა­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა აქვს და რო­მელ­საც და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი იმი­ჯის გამო, თავ­მჯდო­მა­რემ პარ­ტი­ი­დან გან­ზე გად­გო­მა ურ­ჩია.

"ვანო გა­მო­ვი­და ცი­ხი­დან და მე­ლი­ამ, სა­ვა­რა­უ­დოდ, მი­შას მი­თი­თე­ბით, ის არ მი­ა­კა­რა პარ­ტი­ას (იცი­ან, რომ ძვე­ლი სა­ხე­ე­ბი - ახა­ლა­ი­ე­ბი და მე­რა­ბიშ­ვი­ლი მო­სახ­ლე­ო­ბას აღარ უნდა), ვი­ნა­ი­დან ეს პარ­ტი­ის­თვის პო­ლი­ტი­კუ­რად წამ­გე­ბი­ა­ნი იყო. მიშა მა­შინ ჯერ კი­დევ უკ­რა­ი­ნა­ში იყო. ვანო იმის ჩიტი არ იყო, ისე გა­ჩე­რე­ბუ­ლი­ყო და და­ი­წყო პრო­ცე­სი... თუ გა­და­ხე­დავთ იმ ხალ­ხს, ვინც მე­ლი­ას უტევს, მათი უმ­რავ­ლე­სო­ბა ან ძვე­ლი ძა­ლო­ვა­ნი და მათი ახ­ლო­ბე­ლია, ან ვარ­შა­ლო­მი­ძის მომ­ხრე. როცა პარ­ტი­ის თავ­მჯდო­მა­რის ელექტრო­ნუ­ლი არ­ჩევ­ნე­ბი ჩა­ტარ­და, მე­ლი­ამ მი­ი­ღო 13 ათა­სი, ვარ­შა­ლო­მი­ძემ კი 7 000 ხმა, რის შე­დე­გა­დაც თავ­მჯდო­მა­რე გახ­და მე­ლია. ვარ­შა­ლო­მი­ძის აქ­ტი­ვო­ბა პრო­ცეს­ში არ­სად ჩანს, სა­მა­გი­ე­როდ, მისი მხარ­დამ­ჭე­რე­ბი აქ­ტი­უ­რო­ბენ.. პარ­ტი­ა­ში რა­ღაც­ნა­ი­რი კო­ა­ლი­ცი­ა­სა­ვით გა­მო­ვი­და, რო­მელ­მაც მერე ერ­თხმად შე­უ­ტია მე­ლი­ას. "ქო­ცებ­საც" მეტი რა უნ­დათ, ოღონდ ენმ-ს შიგ­ნით იყოს და­ძა­ბუ­ლო­ბა, ვი­ნა­ი­დან 2024-ში პრო­პორ­ცი­უ­ლი არ­ჩევ­ნე­ბია და ოპო­ზი­ცია თუ მეტ-ნაკ­ლე­ბად მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი იქნა, შან­სი არაა "ოც­ნე­ბამ“ უმ­რავ­ლე­სო­ბა აი­ღოს. გა­მო­სა­ვა­ლიც მო­ნა­ხეს - ენმ-ს დაშ­ლა შე­იძ­ლე­ბა იმ­დე­ნად არ უნ­დო­დეთ, რამ­დე­ნა­დაც მთა­ვარ იპო­ზი­ცი­ურ პარ­ტი­ა­ში მუდ­მი­ვი წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბა. დღეს­დღე­ო­ბით, პარ­ტია და­ყო­ფი­ლია ვარ­შა­ლო­მი­ძი­სა და ვა­ნოს მიმ­დევ­რე­ბით (ძი­რი­თა­დად - ძა­ლოვ­ნე­ბი) და საკ­რე­ბუ­ლო­ებ­სა და აპა­რატს მიღ­მა დარ­ჩე­ნი­ლი აქ­ტი­ვის­ტე­ბით. ეს შე­იძ­ლე­ბა ცალ-ცალ­კე ჯგუ­ფე­ბია, მაგ­რამ ახლა ერთ კონ­ტექ­სტში არი­ან მე­ლი­ას წი­ნა­აღ­მდეგ.

მე­ლი­ას კე­ზე­რაშ­ვი­ლის­გან დის­ტან­ცი­რე­ბის 2 მი­ზე­ზი აქვს:

  1. მას­თან ერ­თად პო­ლი­ტი­კა­ში გა­მო­ჩე­ნა პო­ლი­ტი­კუ­რად არა­რენ­ტა­ბე­ლუ­რი და წამ­გე­ბი­ა­ნია და
  2. კე­ზე­რაშ­ვილ­მა ვა­ნოს­თან და მე­ლი­ას­თან და­პი­რის­პი­რე­ბულ ჯგუ­ფებ­თან და­ი­წყო და­ახ­ლო­ე­ბა. ახლა მი­დის ბრძო­ლა პარ­ტი­ის ხელ­ში ჩა­საგ­დე­ბად, რა­ზეც, ძი­რი­თა­დად ვა­ნოს აქვს პრე­ტენ­ზია.

მინ­და ისიც გი­თხრათ, რომ მი­შას გა­რე­შე არც ერთი აქ­ცია არ მუ­შავ­დე­ბო­და. ივ­ნი­სის თვე­ში გა­კე­თე­ბულ ბოლო გან­ცხა­დე­ბა­ში მი­შამ ნიკა შე­ა­ქო და თქვა, რომ მე­ლია არის კა­ნო­ნი­ე­რად არ­ჩე­უ­ლი თავ­მჯდო­მა­რე. ახლა მი­დის სა­უ­ბა­რი იმა­ზე, თით­ქოს ყვე­ლა იყი­და კე­ზე­რაშ­ვილ­მა, რაც ამ ბრძო­ლის შე­მად­გე­ნე­ლი ნა­წი­ლი, ე.წ. შავი პი­ა­რია. ამას რომ ავ­რცე­ლებ, ხომ უჩ­ნდე­ბა მა­გა­ლი­თად, მე­ლი­ას ეჭვი, მარ­თლა ხომ არ იყი­და ისი­ნიო? ეს არის სა­ინ­ფორ­მა­ციო და­ბომბვა. ესეც შე­იძ­ლე­ბა, მარ­თა­ლი იყოს, ფული მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია პო­ლი­ტი­კა­ში, თუმ­ცა ყვე­ლა­ფე­რი და­ნარ­ჩე­ნი დე­ტა­ლე­ბია მთელ ამ კა­რუ­სელ­ში. ყო­ველ შემ­თხვე­ვა­ში, მიშა მე­ლი­ას მხარ­დამ­ჭე­რია და არც ერთ გან­ცხა­დე­ბა­ში ორ­ჭო­ფუ­ლა­დაც კი არ უთ­ქვამს, რომ სხვის­კენ, იმათ მხა­რეს იხ­რე­ბა. მი­შამ თქვა, პო­ლი­ტი­კი­დან წა­ვე­დიო და ახლა რომ პო­ზი­ცია და­ა­ფიქ­სი­როს, გა­მო­დის, არ წა­სუ­ლა, გა­მო­ვა "ოც­ნე­ბა“ და იტყვის, იტყუ­ე­ბაო. რა­ტომ ელო­დე­ბი­ან მის გან­ცხა­დე­ბას, ის ვე­რა­ფერს იტყვის იმა­ზე მეტს, რაც მის ბოლო გან­ცხა­დე­ბა­ში თქვა. პარ­ტია და პო­ლიტ­საბ­ჭოც მე­ლი­ას უჭერს მხარს. პარ­ტია ვერ და­იშ­ლე­ბა, უბ­რა­ლოდ, ეს ჯგუ­ფე­ბი წყალს ამ­ღვრე­ვენ ამომ­რჩე­ველ­თან, რაც ძა­ლი­ან ცუ­დია, ამით, სა­ბო­ლო­ოდ, "ოც­ნე­ბის“ საქ­მე კეთ­დე­ბა და ამ ყვე­ლა­ფერს მე­რა­ბიშ­ვი­ლი მე­თა­უ­რობს. გა­იხ­სე­ნეთ, ბი­ძი­ნა როცა მო­ვი­და პო­ლი­ტი­კა­ში, პირ­ველს ვის მი­მარ­თა, კარ­გი მე­ნე­ჯე­რი ხარ, მოდი გვერ­დში და­მი­დე­ქიო? მას მა­ნამ­დეც სულ ვა­ნოს­თან ჰქონ­და პირ­და­პი­რი კავ­ში­რი. ბუ­ნებ­რი­ვია, ვა­ნოს აქვს ლი­დე­რო­ბა­ზე პრე­ტენ­ზია, ვი­ნა­ი­დან ვარ­შა­ლო­მი­ძეს არც ფული აქვს და არც გავ­ლე­ნა, ვა­ნოს კი ორი­ვე აქვს, თან არ ჩანს. შე­იძ­ლე­ბა თვი­თონ სუ­ლაც არ გა­მოჩ­ნდეს, მიხ­ვდეს, რომ ეს წამ­გე­ბი­ა­ნი იქ­ნე­ბა და ას­პა­რეზ­ზე ვარ­შა­ლო­მი­ძე გა­მო­იყ­ვა­ნოს. მოკ­ლედ, დღეს მე­ლი­ას მე­რა­ბიშ­ვი­ლი და კე­ზე­რაშ­ვი­ლი ერ­თმა­ნე­თის­გან და­მო­უ­კი­დებ­ლად უპი­რის­პირ­დე­ბი­ან, თუმ­ცა შე­საძ­ლოა მათი და­ახ­ლო­ე­ბაც მოხ­დეს“, - გვე­უბ­ნე­ბა წყა­რო "ნაც­მოძ­რა­ო­ბი­დან".

ენმ-ში მიმ­დი­ნა­რე პრო­ცე­სებს პო­ლი­ტო­ლო­გი ვახ­ტანგ ძა­ბი­რა­ძე აფა­სებს:

"რო­გორც ამ­ბო­ბენ, ენმ-ში ძა­ლა­უფ­ლე­ბის­თვის და გავ­ლე­ნე­ბის­თვის ბრძო­ლა მი­დის. გა­მომ­დი­ნა­რე იქი­დან, რომ სა­ა­კაშ­ვი­ლი აღარ არის ლი­დე­რი და გა­ნა­ცხა­და, რომ პარ­ტი­ას ჩა­მო­შორ­და და ქარ­თულ პო­ლი­ტი­კა­ში აღარ ერე­ვა, რე­ა­ლუ­რად გაჩ­ნდა ახა­ლი ლი­დე­რის სა­ჭი­რო­ე­ბა. ახლა ლი­დე­რის­თვის მი­დის ბრძო­ლა. გარ­და ამი­სა, პარ­ტი­ის დამ­ფი­ნან­სე­ბე­ლი კე­ზე­რაშ­ვი­ლია და მისი გა­ნა­წყე­ნე­ბა იმას ნიშ­ნავს, რომ და­კარ­გა­ვენ დამ­ფი­ნან­სე­ბელს. ეს პრო­ცე­სი ახლა არ და­წყე­ბუ­ლა, დიდი ხა­ნია მი­დის. ახლა ყვე­ლა სა­ა­კაშ­ვი­ლის რე­ა­გი­რე­ბას და მის გან­ცხა­დე­ბას ელის. შე­საძ­ლოა, სა­ბო­ლოო ჯამ­ში, პარ­ტი­ის დაშ­ლამ­დეც მი­ვი­დეს საქ­მე. რა პრო­პორ­ცი­ით გა­ი­ყო­ფა პარ­ტია, გან­სა­კუთ­რე­ბით ელექ­ტო­რა­ლუ­რი თვალ­საზ­რი­სით, ამის თქმა ძნე­ლია. აქ ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი იქ­ნე­ბა სა­ა­კაშ­ვი­ლის როლი და ფუნ­ქცია, ანუ რა გან­ცხა­დე­ბა შე­იძ­ლე­ბა გა­ა­კე­თოს. ის ჯერ­ჯე­რო­ბით დუმს. ისიც აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ დღეს მისი პო­ლი­ტი­კუ­რი რე­ი­ტინ­გი საკ­მა­ოდ და­ბა­ლია, ყო­ველ შემ­თხვე­ვა­ში, მკვიდ­რდე­ბა აზრი, რომ სა­ა­კაშ­ვი­ლი, რო­გორც პო­ლი­ტი­კუ­რი ფი­გუ­რა სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის უკვე გა­მო­უ­სა­დე­გა­რია. შე­სა­ბა­მი­სად, ეს აძ­ლი­ე­რებს იმ და­პი­რის­პი­რე­ბას, წყალ­ქვე­შა დი­ნე­ბებს, რაც ენმ-შია და თუ კარ­გად ჩავ­ხე­დავთ, იკ­ვე­თე­ბა ორი ფრთა, ესაა მე­ლი­ას ფრთა, რო­მე­ლიც ემიჯ­ნე­ბა ძველ გვარ­დი­ას და 2. ძვე­ლი გვარ­დია, რო­მე­ლიც მიბ­მუ­ლია კე­ზე­რაშ­ვილ­თან და სხვებ­თან. ეს ის ხალ­ხია, რო­მე­ლიც პარ­ტი­ის­თვის ფი­ნან­სურ გა­რან­ტი­ებს ქმნის და რო­მელ­შიც ყო­ფი­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის ბიზ­ნე­სე­ლი­ტის, ან სა­ხე­ლი­სუფ­ლე­ბო სტრუქ­ტუ­რე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი არი­ან. ცხა­დია, იქ კერ­ძო ინ­ტე­რე­სე­ბიც არის. იმ ინ­ფორ­მა­ცი­ი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, რაც ით­ქვა - ფი­ნან­სე­ბი გა­ვა­სა­ჯა­რო­ო­თო, რო­გორც ჩანს, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია კე­ზე­რაშ­ვი­ლის წვლი­ლი და გარ­კვე­უ­ლი ნა­წი­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი­სა სწო­რედ მის­გან ღე­ბუ­ლობს ფი­ნან­სებს და არ უნ­დათ ის პარ­ტი­ი­დან გა­რი­ყუ­ლი იყოს. აქ ლა­პა­რა­კია შავ ფულ­ზე, რომ­ლის გა­სა­ჯა­რო­ვე­ბაც ვერ ხერ­ხდე­ბა ხოლ­მე. რო­გორც ჩანს, მე­ლია გარ­კვე­ულ­წი­ლად, უკ­მა­ყო­ფი­ლოა კე­ზე­რაშ­ვი­ლით და - პი­რი­ქით. რო­გორც ერთს, ისე მე­ო­რეს მხარ­დამ­ჭე­რე­ბი ჰყავს და გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მიმ­ღე­ბი იმი­სა, ვინ დარ­ჩეს და ვინ - წა­ვი­დეს, არის ერთი კაცი - სა­ა­კაშ­ვი­ლი, რო­მე­ლიც დუმს. პრო­ცე­სე­ბი მი­დის და ეს ჯერ მხო­ლოდ დუ­ღი­ლია. სა­ა­კაშ­ვი­ლი თუ არ გა­ა­კე­თებს გან­ცხა­დე­ბას, ეს პრო­ცე­სი დრო­ში გაგ­რძელ­დე­ბა, რაც ოპო­ზი­ცი­ის­თვის მა­ინც და მა­ინც მომ­გე­ბი­ა­ნი არ არის. მე­ო­რეს მხრივ, ენმ-ში არ ჩანს ნო­მერ მე­ო­რე ლი­დე­რი და შე­საძ­ლოა ახა­ლი ლი­დე­რის ძი­ე­ბის და ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბის პრო­ცე­სიც მი­დის. მოკ­ლედ, "ნა­ცი­ო­ნა­ლურ მოძ­რა­ო­ბა­ში“ კომ­პლექ­სუ­რი პრობ­ლე­მე­ბია. სა­ნამ სა­ა­კაშ­ვი­ლი სა­ქარ­თვე­ლო­შია და ცი­ხე­შია, ელექ­ტო­რა­ტი მას ელო­დე­ბა და პარ­ტი­ში მიმ­დი­ნა­რე პრო­ცე­სე­ბი, ამ ეტაპ­ზე, ძი­რი­თა­დად მა­ინც მის შემ­დგომ პო­ზი­ცი­ა­ზე იქ­ნე­ბა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი,“ - ამ­ბობს ძა­ბი­რა­ძე.