ჭრელი პარლამენტი

ჭრელი პარლამენტი

საქართველოს პარლამენტი პროფესიული სიჭრელით გამოირჩევა.

მასში თავმოყრილია 39 ეკონომისტი, 58 ინჟინერი, 21 პედაგოგი, 13 ფიზიკოსი, 12 ექიმი, 11 იურისტი, 10 ისტორიკოსი, 11 პოლიტიკოსი, 9 ფილოლოგი, 4 რეჟისორი, 4 მათემატიკოსი, 4 ბიოლოგი, 3 მწერალი, 3 აგრონომი, 2 აგრომელიორატორი, 2 პოლიტოლოგი, 2 ჟურნალისტი, 2 წყალკანალის ინჟინერი.

თითო-თითო პროფესორი, მხატვარი, ფსიქოლოგი, სამხედრო მოსამსახურე, ეთნოგენეტიკოსი, ქიმიკოს-ტექნოლოგი, არქეოლოგი, პიანისტი, კიბერნეტიკოსი, სტუდენტი და ინგლისური ენის სპეციალისტი.

28 დეპუტატი კი დროებით უმუშევარია.