ღირსეული შემცვლელი

ღირსეული შემცვლელი

კარუზოს სიკვდილის შემდეგ, მისი იმპრესარიო დიდებული მომღერლის შემცვლელს ეძებდა.

მასთან ახალგაზრდა მომღერალი მივიდა. იმპრესარიომ მოუსმინა და შეჰყვირა:

- ოჰ, სენიორ, თქვენ სავსებით შეგეძლოთ შეგეცვალათ განსვენებული ენრიკო.

- თქვენ ასე ფიქრობთ? – აღფრთოვანდა კმაყოფილი მომღერალი.

- დიახ, მის მაგივრად რომ მომკვდარიყავით.