რუსი ტურისტები დე ფაქტო აფხაზეთთან

რუსი ტურისტები დე ფაქტო აფხაზეთთან "საზღვრის" ჩაკეტვას მოითხოვენ - რა ხდება ოკუპირებულ რეგიონში

რუსი ტუ­რის­ტე­ბი და დე ფაქ­ტო აფხა­ზე­თის მცხოვ­რებ­ლე­ბი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ერ­თმა­ნეთს ლან­ძღა­ვენ. სა­ა­გენ­ტო РБК-ს პი­ცუნ­და­ში სრო­ლის დროს და­შა­ვე­ბულ­მა რუს­მა ტუ­რის­ტებ­მა გა­ნუ­ცხა­დეს, რომ მათ აფხა­ზე­ბი ემუქ­რე­ბი­ან, რაც ბოლო 2 დღე­ში სო­ცი­ა­ლურ ქსელ Facebook-ზე გან­ხილ­ვის თემა გახ­და.

„ცუდი ტენ­დენ­ცი­აა. იქ ამ­დე­ნი ხანი, სიმ­შვი­დე იყო, ახლა კი სე­რი­ო­ზუ­ლად და­გა­ფიქ­რებს, ღირს თუ არა აფხა­ზეთ­ში ჩას­ვლა, გან­სა­კუთ­რე­ბით, ბავ­შვებ­თან ერ­თად. ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ უნდა გა­და­წყვი­ტოს ეს პრობ­ლე­მა,” - წერს Facebook-ზე რუ­სე­თის მო­ქა­ლა­ქე, ნა­ტა­ლია პ.

რუ­სუ­ლი სა­ა­გენ­ტო REGNUM-ის შე­ფა­სე­ბით, ბევ­რი Facebook-მომ­ხმა­რე­ბე­ლი მი­ვი­და იმ დას­კვნამ­დე, რომ ასე­თი ინ­ცი­დენ­ტე­ბი სე­რი­ო­ზულ ზი­ანს აყე­ნებს რუ­სე­ბი­სა და აფხა­ზე­ბის ურ­თი­ერ­თო­ბებს.

„ამის გამო რუსი ტუ­რის­ტე­ბი თავს უსაფრ­თხოდ ვერ გრძნო­ბენ,“ - წერს სა­ა­გენ­ტო და მე­ო­რე ტუ­რის­ტის პოს­ტი მო­ყავს.

„რო­გო­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბაა ეს?! რო­გორც ჩანს, ად­გი­ლობ­რი­ვებს, ჩვე­ნი ფუ­ლის გარ­და, არა­ფე­რი სჭირ­დე­ბათ. იქ­ნებ, დროა, სა­ზღვა­რი დავ­ხუ­როთ და აფხა­ზე­თი სა­მუ­და­მოდ და­ვი­ვი­წყოთ?! დაე, და­იხ­რჩონ ნან­გრე­ვებ­სა და მან­და­რი­ნებ­ში,” - წერს ალექს პ.

REGNUM-ს მო­რი­გი მომ­ხმა­რებ­ლის კო­მენ­ტა­რი მო­ყავს, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც, თუ ვი­თა­რე­ბა არ გა­მოს­წორ­დე­ბა, რუსი ტუ­რის­ტე­ბი აფხა­ზეთ­ში აღარ ჩავ­ლენ.

„დროა, აფხა­ზე­თის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ მო­ა­წეს­რი­გოს სი­ტუ­ა­ცია, წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში, რუ­სე­თის მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი აფხა­ზეთ­ში აღარ ჩავ­ლენ და ის კი­დევ უფრო გა­ღა­რიბ­დე­ბა. ტუ­რის­ტუ­ლი რე­გი­ო­ნე­ბი­დან კრი­მი­ნა­ლუ­რი სი­ახ­ლე­ე­ბი კა­ტას­ტრო­ფის ტოლ­ფა­სია," - წერს ევ­გე­ნი ჩ.

ბიჭ­ვინ­თა­ში სრო­ლის შე­დე­გად და­შა­ვე­ბულ­მა რუ­სე­თის მქა­ლა­ქე­ებ­მა, ტი­მურ სა­ლიმ­გა­რი­ევ­მა და ალექ­სან­დრე ფი­ლო­ი­ან­მა 17 ივ­ლისს სა­ა­გენ­ტო РБК-ს გა­ნუ­ცხა­დეს, რომ სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში მუ­ქა­რის შემ­ცვე­ლი შე­ტყო­ბი­ნე­ბე­ბი მი­ი­ღეს. ძა­ლა­დო­ბით ემუქ­რე­ბი­ან მათ ნა­თე­სა­ვებ­სა და მე­გობ­რებ­საც.

„გვწე­რენ, რომ ჩვვნეთ­ვის თავ­ში უნდა ეს­რო­ლათ, რად­გან მომ­ხდარ­ზე მი­ლი­ცი­ა­ში გან­ცხა­დე­ბა კი არ უნდა შეგ­ვე­ტა­ნა, არა­მედ, თურ­მე, კა­ნო­ნი­ე­რი ქურ­დე­ბის­თვის უნდა მიგ­ვე­მარ­თა, რად­გან, მათი მტკი­ცე­ბით, აფხა­ზეთ­ში ისი­ნი აგ­ვა­რე­ბენ პრობ­ლე­მებს. მათ, ასე­ვე, მის­წე­რეს ჩემს ნა­თე­სა­ვებ­სა და მე­გობ­რებს, რომ­ლებ­მაც ჩვე­ნი ამ­ბა­ვი და­პოს­ტეს და და­ე­მუქრნენ, რომ მოკ­ლავ­დნენ, თუკი თა­ვი­ანთ პოს­ტებს არ წაშ­ლიდ­ნენ. ისი­ნი ამ­ტკი­ცე­ბენ, რომ დამ­ნა­შა­ვე­ე­ბი ჩვენ ვართ და თით­ქოს თავ­დამ­სხმელს, დი­მიტ­რი პი­ლი­ას ჩვენ გა­ვუ­წი­ეთ პრო­ვო­ცი­რე­ბა,“ - აცხა­დებს ტი­მურ სა­ლიმ­გა­რი­ე­ვი, რო­მე­ლიც ამ­ჟა­მად სო­ჭის №4 სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში მკურ­ნა­ლობს. მას 4 ოპე­რა­ცია ჩა­უ­ტარ­და და სე­რი­ო­ზუ­ლი და­ზი­ა­ნე­ბე­ბი მი­ი­ღო ფე­ხე­ბი­სა და სა­ს­ქე­სო ორ­გა­ნოს მი­და­მო­ებ­ში. სა­ლიმ­გა­რი­ევს ცალი სა­თეს­ლე პარ­კის ამ­პუ­ტა­ცია ჩა­უ­ტარ­და.