ჩვენ, მშვიდობით მოვიგებთ სხვის დაწყებულ ომს! (ვიდეო)

ჩვენ, მშვიდობით მოვიგებთ სხვის დაწყებულ ომს! (ვიდეო)