გამოთვალეთ თქვენი პენსია და მიიღეთ ინფორმირებული გადაწყვეტილება

გამოთვალეთ თქვენი პენსია და მიიღეთ ინფორმირებული გადაწყვეტილება

დაგროვებით საპენსიო სისტემაში, 48 ათასი კომპანიაა უკვე ჩართული და 720 ათასი პირადი ანგარიშია გახსნილი. საპენსიო ფონდში აკუმულირებული 155 მლნ ლარი ეროვნულ ბანკსა და კომერციულ ბანკებში სარგებლიან ანგარიშებზეა გადანაწილებული, ხოლო მას შემდეგ, რაც ფონდის საინვესტიციო საბჭო დამტკიცდება, დანაზოგების მართვას საბჭო განახორციელებს. ბანკებში საპენსიო დანაზოგებს 7%-8% ერიცხება. ამ დროისთვის სარგებელმა ნახევარი მილიონი ლარი შეადგინა.