სახელმწიფო დეპარტამენტი: რელიგიურ ექსტრემისტებისადმი ყველაზე შემწყნარებელი  რუსეთის, ერაყის და ირანის ხელისუფლებები არიან

სახელმწიფო დეპარტამენტი: რელიგიურ ექსტრემისტებისადმი ყველაზე შემწყნარებელი რუსეთის, ერაყის და ირანის ხელისუფლებები არიან

 აშშ-მ 2011 წელს მსოფლიოში რელიგიური და სინდისის თავისუფლების ყოველწლიური ანგარიში გამოაქვეყნა. სახელმწიფო დეპარტამენტის მონაცემებით, რელიგიური შეუწყნარებლობა შარშან მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად რჩებოდა.

ანგარიშის მიხედვით, ამ კუთხით განსაკუთრებით რთული ვითარებაა ბაჰრეინში, ერაყსა და რუსეთში - ამ ქვეყნების ხელისუფლებების რეაგირების სტილი ჯგუფების ქმედებებზე, რომელიც კვალიფიცირდება როგორც „ექსტრემისტული“, ხელს უწყობს საზოგადოებრივ შეუწყნარებლობას და რელიგიური თავისუფლების შეზღუდვას.

იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც სისტემატურად არღვევენ სინდისის თავისუფლების პრინციპებს დასახელდნენ ირანი, ჩინეთი, ჩრდილოეთ კორეა და საუდის არაბეთი.აშშ-მ 2011 წელს მსოფლიოში რელიგიური და სინდისის თავისუფლების ყოველწლიური ანგარიში გამოაქვეყნა. სახელმწიფო დეპარტამენტის მონაცემებით, რელიგიური შეუწყნარებლობა შარშან მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად რჩებოდა.

ანგარიშის მიხედვით, ამ კუთხით განსაკუთრებით რთული ვითარებაა ბაჰრეინში, ერაყსა და რუსეთში - ამ ქვეყნების ხელისუფლებების რეაგირების სტილი ჯგუფების ქმედებებზე, რომელიც კვალიფიცირდება როგორც „ექსტრემისტული“, ხელს უწყობს საზოგადოებრივ შეუწყნარებლობას და რელიგიური თავისუფლების შეზღუდვას.

იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც სისტემატურად არღვევენ სინდისის თავისუფლების პრინციპებს დასახელდნენ ირანი, ჩინეთი, ჩრდილოეთ კორეა და საუდის არაბეთი.