პროკურატურა სასამართლოს  შპს „გლობალ  კონტაქტ  კონსალტინგის“  ანტენების დროებით დაყადაღებაზე  მიმართავს

პროკურატურა სასამართლოს შპს „გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის“ ანტენების დროებით დაყადაღებაზე მიმართავს

პროკურატურა სასამართლოს შპს „გლობალ  კონტაქტ  კონსალტინგის" მფლობელობაში არსებული, დაუმონტაჟებელი სატელევიზიო ანტენების დროებით დაყადაღების შესახებ შუამდგომლობით მიმართავს.

მათი განცხადებით,  „გლობალ  კონტაქტ  კონსალტინგისადმი“ საქართველოს კონტროლის პალატის მიმართვის მიუხედავად, ცალკეულ პირთა მხრიდან კვლავ გრძელდება ამომრჩევლებისთვის პოლიტიკური სუბიექტის მხარდაჭერის პირობით, სატელევიზიო ანტენების გადაცემა.

აღნიშნულთან დაკავშირებით საქართველოს მთავარი პროკურატურა განცხადებას ავრცელებს. განცხადებას from.ge უცვლელად გთავაზობთ.

„2012 წლის 20 ივნისს კონტროლის პალატის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, დაიწყო გამოძიება ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტთან დაკავშირებით (დანაშაული გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1641 მუხლით).

„გლობალ  კონტაქტ  კონსალტინგისადმი“ საქართველოს კონტროლის პალატის მიმართვის მიუხედავად, ცალკეულ პირთა მხრიდან კვლავ გრძელდება ამომრჩევლებისთვის პოლიტიკური სუბიექტის მხარდაჭერის პირობით, სატელევიზიო ანტენების გადაცემა.

საქართველოს პროკურატურა მიიჩნევს, რომ აღნიშნული ქმედება შესაძლოა შეიცავდეს დანაშაულის ნიშნებს. შესაბამისად, არსებობს საკმარისი საფუძველი დაიწყოს გამოძიება. ამასთანავე, პროკურატურას მიზანშეწონილად მიაჩნია, გამოიყენოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით მისთვის მინიჭებული უფლებამოსილება და გამოძიების დასრულებამდე  სასამართლოს მიმართოს შუამდგომლობით შპს „გლობალ  კონტაქტ  კონსალტინგის“ მფლობელობაში არსებული, დაუმონტაჟებელი სატელევიზიო ანტენების დროებით დაყადაღების შესახებ.

აღნიშნული მიზნად ისახავს შესაძლო დანაშაულის თავიდან აცილებას, ასევე წინაასარჩევნო პროცესების დაცვას შესაძლო დანაშაულებრივი ჩარევისაგან და პოლიტიკური პარტიებისა და მოქალაქეების საარჩევნო უფლებებისა და გამოხატვის თავისუფლების უზრუნველყოფას“, - ნათქვამია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.