"უფროს კვარაცხელიაზე, რომელსაც "ლაფშას" ეძახიან, წარბი არ შემიტოკდებოდა, მაგრამ ნიკას მკვლელობა ტრაგედიაა" - როგორ ეხმაურებიან რუსები 22 წლის ბიჭის საქმეს?

თბი­ლის­ში 22 წლის ნიკა კვა­რა­ცხე­ლი­ა­ზე თავ­დას­ხმის ფაქტს რუ­სუ­ლი მე­დია და სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლის მომ­ხმა­რებ­ლე­ბი ეხ­მა­უ­რე­ბი­ან. ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბის თქმით, ქურ­დუ­ლი სამ­ყა­როს წევ­რებს, რომ­ლე­ბიც არა­ა­და­მი­ა­ნუ­რი პრინ­ცი­პე­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან, მათი ქვეყ­ნის მთავ­რო­ბა­ში ძალ­ზედ გავ­ლე­ნი­ან პი­რებ­თან აქვთ ახლო ურ­თი­ერ­თო­ბა. მათი დახ­მა­რე­ბით არა­ერ­თი საქ­მე გვარ­დე­ბა და შე­სა­ბა­მი­სად, ყვე­ლა სფე­რო­ში, მათ შო­რის, პო­ლი­ტი­კა­შიც გავ­ლე­ნე­ბიც აქვთ...

adaily.com-ის ცნო­ბით, ე.წ. კა­ნო­ნი­ე­რი ქურ­დის, გია კვა­რა­ცხე­ლი­ას შვი­ლის მკვლე­ლო­ბა, რომ­ლის მო­ტი­ვიც, სა­ვა­რა­უ­დოდ, შუ­რის­ძი­ე­ბა იყო, დიდი ალ­ბა­თო­ბით, რუ­სე­თი­დან იყო დაკ­ვე­თი­ლი და დიდი ხნის წი­ნან­დე­ლი და­პი­რის­პი­რე­ბის გაგ­რძე­ლე­ბა იყო.

"ჯერ­ჯე­რო­ბით ბევ­რი დე­ტა­ლი ცნო­ბი­ლი არ არის, მაგ­რამ 22 წლის ბიჭს ად­გი­ლობ­რი­ვი მე­დია და მე­გობ­რე­ბი ძალ­ზე პერ­სპექ­ტი­ულ, დიდი მო­მავ­ლის მქო­ნე ადა­მი­ანს უწო­დებ­დნენ. ის ქარ­თულ ინ­ტერ­ნეტ მე­დია-სივ­რცე­ში ონ­ლა­ინ-მე­დია Feedc-ის დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი იყო, რო­მე­ლიც რამ­დე­ნი­მე სა­ტე­ლე­ვი­ზიო და შე­მეც­ნე­ბით არხს აერ­თი­ა­ნებ­და და 250 ათას­ზე მეტი გა­მომ­წე­რი ჰყავ­და... ეს კი იმან ნიშ­ნავს, რომ მა­მის­გან გან­სხვა­ვე­ბით, შვილს სრუ­ლი­ად სხვა გზა ჰქონ­და არ­ჩე­უ­ლი და იმ სამ­ყა­როს­თან არა­ვი­თა­რი გა­დაკ­ვე­თა არ ჰქონ­და..." - წერს გა­მო­ცე­მა.

rureporter.com-ის ცნო­ბით, თავ­და­პირ­ვე­ლად გავ­რცელ­და ინ­ფორ­მა­ცია, რომ ახალ­გაზ­რდა­სა და დამ­ნა­შა­ვეს შო­რის და­პი­რის­პი­რე­ბა მოხ­და. ახალ­გაზ­რდა კვა­რა­ცხე­ლია მო­ძა­ლა­დის­გან გაქ­ცე­ვას ცდი­ლობ­და, რა დრო­საც ბო­როტ­მოქ­მედ­მა ეს­რო­ლა.

"თუმ­ცა, შემ­დეგ გა­ირ­კვა, რომ უდა­ნა­შა­უ­ლო ბიჭს ქი­ლერ­მა ზურ­გში რამ­დე­ნი­მე ტყვია ეს­რო­ლა და შემ­თხვე­ვის ად­გი­ლი­დან მი­ი­მა­ლა. ერთ-ერთი ვერ­სი­ით, ქი­ლე­რი მას სა­დარ­ბა­ზოს­თან ელო­და. მის­თვის ცნო­ბი­ლი იყო ბი­ჭის მი­სა­მარ­თი, მარ­შრუ­ტიც და გრა­ფი­კიც. შე­სა­ბა­მი­სად, მას სწო­რედ იმ დროს და­უ­და­რაჯ­და, რო­დე­საც ის სახ­ლი­დან გა­მო­დი­ო­და... გა­მო­ძი­ე­ბა­საც ჯე­ჯე­რო­ბით სი­ახ­ლე არ აქვს..." - წერს რუ­სუ­ლი ინ­ტერ­ნეტ­გა­მო­ცე­მა.

"და­ა­კა­ვეს თუ არა 22 წლის ნიკა კვა­რა­ცხე­ლი­ას მკვლე­ლო­ბის შემ­სრუ­ლე­ბე­ლი დამ­ნა­შა­ვე?" - ასე ეხ­მა­უ­რე­ბა ekhokavkaza.com ქარ­თვე­ლი ახალ­გაზ­რდას ჩა­ცხრილ­ვის ფაქტს.

“ნიკო კვა­რა­ცხე­ლი­ამ გა­ნათ­ლე­ბა უცხო­ეთ­ში მი­ი­ღო, რის შემ­დე­გაც სა­ქარ­თვე­ლო­ში დაბ­რუნ­და. ახალ­გაზ­რდა ასა­კის მი­უ­ხე­და­ვად, ის აიტი ტექ­ნო­ლო­გი­ებ­ში ძალ­ზე წარ­მა­ტე­ბუ­ლი და პერ­სპექ­ტი­უ­ლი სპე­ცი­ა­ლის­ტი იყო და "0 წლამ­დე წარ­მა­ტე­ბუ­ლი ბიზ­ნეს­მე­ნე­ბის სი­ა­ში შე­დი­ო­და..." - წერს ინ­ტერ­ნეტ­გა­მო­ცე­მა.

მომ­ხდარს ეხ­მა­უ­რე­ბი­ან რუსი ინ­ტერ­ნეტ­მომ­ხა­რებ­ლე­ბი:

"ცივ­სის­ხლი­ა­ნი, შეკ­ვე­თი­ლი მკვლე­ლო­ბე­ბი "ქურ­დულ სამ­ყა­რო­ში" არა­ვის უკ­ვირს, თუმ­ცა შუ­რის­ძი­ე­ბის ასე­თი ფორ­მა, ალ­ბათ ყვე­ლა­ნა­ირ აგ­რე­სი­ა­სა და სი­სას­ტი­კეს სცდე­ბა... თით­ქოს ხომ სა­მარ­თლი­ა­ნო­ბის და შე­უ­რი­გებ­ლო­ბის მა­გა­ლი­თე­ბად მო­აქვთ თავი, ამ დროს კი, იმი­ტომ, რომ მა­მის გავ­ლე­ნებს ვერ მო­ე­რივ­ნენ, 22 წლის სრუ­ლი­ად უდა­ნა­შა­უ­ლო ბიჭი მოკ­ლეს. სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის ეს ტრა­გე­დი­აა, რად­გან წლე­ბია ამ ქვეყ­ნის გავ­ლე­ნი­ა­ნი კრი­მი­ნა­ლე­ბი რუ­სეთს აფა­რე­ბენ თავს. აქ სა­სათ­ბუ­რე პი­რო­ბე­ბი აქვთ. პი­რა­დი კონ­ტაქ­ტე­ბი ხომ ყველ­გან აქვთ. ხელი ყვე­ლა­სა და ყვე­ლა­ფერ­ზე მი­უ­წდე­ბათ. თა­ვი­ან­თი ინტნერ­ნეტ­გა­მო­ცე­მაც კი აქვთ, სი­ახ­ლე­ე­ბის ზო­ლით, სა­დაც ამა თუ იმ კრი­მი­ნა­ლის "დამ­სა­ხუ­რე­ბებ­ზე" დე­ტა­ლუ­რად წე­რენ. მოკ­ლედ, ქურ­დუ­ლი ავ­ტო­ნო­მია აქვთ..." - წერს ოლგა სე­მი­ნი­ო­ვა.

"ქარ­თვე­ლი ქურ­დე­ბის სი­სას­ტი­კე­ზე სა­ყო­ველ­თა­ოდ ცნო­ბი­ლია, ამი­ტომ, არა­ვის უკ­ვირს, რუ­სე­თი­დან სა­ქარ­თვე­ლო­ში დაკ­ვე­თი­ლი მკვლე­ლო­ბა. თუმ­ცა, მისი ში­ნა­არ­სია ისე­თი სას­ტი­კი, რომ თვით და­უნ­დო­ბე­ლი ქურ­დე­ბის მო­რალ­საც კი სცდე­ბა... ბიჭი, რო­მე­ლიც საქ­ვეყ­ნო პრო­ექ­ტებს აკ­თებ­და, მა­მის და მისი თა­ნა­მო­აზ­რე­ე­ბის ბინ­ძურ საქ­მე­ებ­თან რა კავ­შირ­ში იყო?!" - მი­აჩ­ნია ინ­ტერ­ნეტ­ნომ­ხმა­რე­ბელს ფსევ­დო­ნი­მით "კავ­კაზ­სკიი ბოის".

"მარ­ტო ასე­თი სას­ტი­კი და ცხო­ვე­ლუ­რად სა­დის­ტუ­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის გამო არის ეს წრე ამო­საკ­ვე­თი, მაგ­რამ სა­ნამ ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში პუ­ტი­ნი და მისი კლა­ნია, კვა­რა­ცხე­ლე­ბი, კა­კუ­ლი­ე­ბი, ჯა­ფა­რი­ძე­ე­ბი, "ძედ ჰა­სა­ნო­ვე­ბი" და კა­ლა­შო­ვე­ბი თა­ვი­ან­თი და­წე­რი­ლი კა­ნო­ნე­ბით გვა­ცხვრე­ბენ და ასე პე­რი­ო­დუ­ლად უს­წრა­ფე­ბენ სი­ცო­ცხლეს უდა­ნა­შა­უ­ლო ადა­მი­ა­ნებს. უფ­როს კვა­რა­ცხე­ლი­ა­ზე, რო­მელ­საც თურ­მე "ლაფ­შას" ეძა­ხი­ან, წარ­ბი არ შე­მი­ტოკ­დე­ბო­და, ყვე­ლას და­სას­რუ­ლიც ეგ ყო­ფი­ლა, მაგ­რამ ბიჭ­ზე წა­ვი­კი­თხე და და­მე­ნა­ნა..." - წერს ირი­ნა კუ­დი­ნო­ვა.