ეს ის ხალხია, რომელიც საოკუპაციო ზოლთან შარვლებს ჩაიხდის და უკანალს მიუშვერს (ვიდეო)

ეს ის ხალხია, რომელიც საოკუპაციო ზოლთან შარვლებს ჩაიხდის და უკანალს მიუშვერს (ვიდეო)