თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების თანამშრომლებმა ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთათვის სისხლი გაიღეს

თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების თანამშრომლებმა ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთათვის სისხლი გაიღეს

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების თანამშრომლებმა ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა ცენტრისთვის სისხლი გაიღეს. აქციაში 12 თანამშრომელმა მიიღო მონაწილეობა.

"სისხლის ბანკის" მედიკოსები დონორებისგანს სისხლის ჩასაბარებლად თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებას თავად ეწვივნენ.