სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში 1054 პატიმარი შიმშილობს

სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში 1054 პატიმარი შიმშილობს

2013 წლის  23 დეკემბრის დღის 12 საათის მდგომარეობით, სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში 1054 მსჯავრდებული და ბრალდებული შიმშილობს. მოშიმშილეები დაწესებულებების მიხედვით შემდეგნაირად ნაწილდებიან.

სასჯელაღსრულების #2 დაწესებულებაში  - 1პატიმარი.

სასჯელაღსრულების #19 დაწესებულებაში - 1 პატიმარი.

სასჯელაღსრულების #9 დაწესებულებაში - 1 პატიმარი.

სასჯელაღსრულების #6 დაწესებულებაში - 15 პატიმარი.

სასჯელაღსრულების #7 დაწესებულებაში - 23 პატიმარი.

სასჯელაღსრულების #8 დაწესებულებაში - 31 პატიმარი.

სასჯელაღსრულების #15 დაწესებულებაში 209 პატიმარი.

სასჯელაღსრულების #17 დაწესებულებაში 773 პატიმარი.

სასჯელაღსრულების #17 და #15 დაწესებულებებში განთავსებული მსჯავრდებულების მოთხოვნა მართლმსაჯულების ხარვეზების კომისიის შექმნას უკავშირდება, რაც შეეხება დანარჩენ დაწესებულებებში მყოფ 72 მსჯავრდებულს, მათი მოთხოვნები ძირითადად საქმეების ინდივიდუალურ გადახედვას შეეხება.