პროკურატურა დავით ჭაკუას საქართველოში ექსტრადიციის შესახებ დოკუმენტაციას ამზადებს

პროკურატურა დავით ჭაკუას საქართველოში ექსტრადიციის შესახებ დოკუმენტაციას ამზადებს

სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსის დავით ჭაკუას მიმართ მთავარი პროკურატურა საქართველოში ექსტრადიციის შესახებ შესაბამის დოკუმენტაციას ამზადებს. ამის შესახებ ნათქვამია მთავარი პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში , რომელსაც უცვლელად გთავაზობთ:


"საქართველოს მთავარი პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე, 2013 წლის 12 მარტს საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსის დავით ჯანიკოს ძე ჭაკუას მიმართ გამოცხადდა ინტერპოლის არხებით წითელი ცირკულარით საერთაშორისო ძებნა მისი შემდგომი დაკავებისა და ექსტრადიციის მიზნით.


ქართული მხარის მიერ გამოცხადებული საერთაშორისო ძებნის საფუძველზე, 2013 წლის 28 ივნისს, ავსტრიის რესპუბლიკის სამართალდამცავი ორგანოების მიერ, ქალაქ ვენაში დააკავეს დავით ჭაკუა საქართველოში მისი შემდგომი ექსტრადიციის მიზნით. მოგვიანებით, ავსტრიის რესპუბლიკის ქალაქ ვენის სისხლის სამართლის საქმეთა პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებით, დავით ჭაკუას შეეფარდა გირაოს თანხის გადახდა 5000 ევროს ოდენობით. გარდა აღნიშნულისა, იმისთვის, რომ ხელი არ შეშლოდა საექსტრადიციო პროცედურების წარმოებას, სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე, დავით ჭაკუას დაეკისრა საექსტრადიციო პროცედურების განმხილველი ორგანოს წინაშე გამოცხადების ვალდებულება და აეკრძალა ავსტრიის ტერიტორიის დატოვება. ამავდროულად, ქართული მხარის მიერ შესაბამისი მასალების მიწოდების შემთხვევაში, ავსტრიის რესპუბლიკის იუსტიციის ფედერალურმა სამინისტრომ გამოთქვა მზადყოფნა დავით ჭაკუას საქართველოში ექსტრადიციის საკითხის განხილვის თაობაზე.


ამჟამად, საქართველოს მთავარი პროკურატურა ამზადებს დავით ჭაკუას საქართველოში ექსტრადიციის შესახებ შესაბამის დოკუმენტაციას, რომელიც "ექსტრადიციის შესახებ" 1957 წლის ევროპული კონვენციით გათვალისწინებულ ვადებში მიეწოდება ავსტრიის რესპუბლიკის კომპეტენტურ ორგანოებს", - ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში.