მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა

მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა

11-12 აპრილს ყაზბეგში გაიმართა მიგრაციის საკითხთა სამთავრობოკომისიის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდნენკომისიის წევრი სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენლები.შეხვედრას უძღვებოდა მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიისთანათავმჯდომარე, შს მინისტრის მოადგილე ლევან იზორია.

შეხვედრაზე განიხილეს საქართველოს კანონი „უცხოელთა დამოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“, შსს-ს მიერშემუშავებული არალეგალ მიგრანტთა გამოვლენის პროგრამა და სხვა მნიშვნელოვანისაკითხები.

შეხვედრა ორგანიზებულია დანიის ლტოლვილთა საბჭოს (DRC) მიერ.