თანაბარი სულგრძელობა

თანაბარი სულგრძელობა

პარიზის ქუჩებში მოსეირნე პადერევსკი გააჩერა დათხუპნულმა, ჩამოძენძილმა ბიჭუნამ.

- გაგიწმინდოთ ფეხსაცმელები?

- გმადლობთ, - უპასუხა პადერევსკიმ, - არ არის საჭირო. მაგრამ შენ თუ ხელ-პირს დაიბან, მაშინ მიიღებ ჩემგან ოც ფრანკს.

ბიჭუნამ სწრაფად მიირბინა წყალთან და რამდენიმე წუთის შემდეგ დაბრუნდა უკან, შედარებით გასუფთავებული.

- აი, შენი ოცი ფრანკი, - უთხრა პადერევსკიმ და ფული გაუწოდა.

ბიჭუნამ შეხედა პიანისტს, ამოიოხრა და უკან დაუბრუნა ფული.

- არა, უკეთესია დალაქისათვის შემოინახეთ, რომელიც თქვენ გრძელ თმებს შეგჭრით.