სასარგებლო რჩევა

სასარგებლო რჩევა

ერთი ყმაწვილი შეეკითხა მოცარტს, როგორ დაეწერა მას სიმფონიები.

- თქვენ ჯერ მეტისმეტად ახალგაზრდა ხართ. რატომ არ გსურთ დაიწყოთ ბალადიდან? – უთხრა კომპოზიტორმა.

ყმაწვილი შეეპასუხა:

- თქვენ ხომ სიმფონიების წერა დაიწყეთ მაშინ, როდესაც ჯერ ათი წლისაც არ იყავით?

- დიახ, - უპასუხა მოცარტმა, - მაგრამ მე არასოდეს არ ვკითხულობდი, როგორ უნდა დაიწეროს იგი!