გარემოებათა დამთხვევა

გარემოებათა დამთხვევა

დარბაზობაზე ერთმა ახალგაზრდამ მიმართა ბერნარდ შოუს:

 

- ეს თქვენ ბრძანდებით განთქმული იურისტი? მართალია, რომ თქვენი მამა მკერავი იყო?

 

- დიახ, - დაუდასტურა შოუმ.

 

- მაშ, რატომ არ გახდით თქვენც მკერავი?

 

- ძნელია თქმა. ბედია, ან შესაძლებელია უბრალო ახირება. აი, მაგალითად, თქვენი მამა, მგონი, ჯენტლმენი იყო?

 

- რასაკვირველია, - დაუმოწმა ახალგაზრდამ.

 

- მაშ, თქვენც რატომ არ გახდით ჯენტლმენი? – შეეკითხა შოუ.