1-27 თებერვალს, RS CAR გადასახადის გადამხდელებს 7 ლოკაციაზე მოემსახურება

1-27 თებერვალს, RS CAR გადასახადის გადამხდელებს 7 ლოკაციაზე მოემსახურება

1-27 თებერვალს, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მოძრავი სერვისცენტრი - RS CAR - გადასახადის გადამხდელებს 7 ლოკაციაზე, იმ რეგიონებში მოემსახურება, სადაც შემოსავლების სამსახურის სერვისცენტრები არ არის განთავსებული. RS CAR (მიკროავტობუსი) აღჭურვილია შემოსავლების სამსახურის სერვისცენტრებში არსებული ტექნიკური საშუალებებით. შესაბამისად, გადასახადების გადამხდელებს შესაძლებლობა აქვთ, მათთვის ხელსაყრელ დროსა და სივრცეში, დასახლებული პუნქტიდან გაუსვლელად, დროულად მიიღონ სასურველი მომსახურება. კერძოდ: კონსულტაცია საქართველოს საგადასახადო კოდექსისა და შესაბამისი ნორმატიული აქტების გამოყენებასთან დაკავშირებით, შემოსავლების სამსახურის ელექტრონული გვერდის სარგებლობის მიზნით, ავტორიზაციის შემდგომ განცხადებების მიღება და რეაგირება, მიკრო/მცირე ბიზნესისა და ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მინიჭება/გაუქმება. ასევე, მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსის მინიჭება/შეჩერება/შეწყვეტის განცხადებების მიღება. აგრეთვე, შესაძლებელია შემოსავლების სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში შესაბამისი ცნობების გაცემა (საგადასახადო დავალიანების, გადამხდელის რეგისტრაციის, დღგ-ის რეგისტრაციის, შემოსავლების შესახებ და სხვა) და ა.შ.

1      ლანჩხუთი    01.02.2023      ჟორდანიას ქ. N 135, პოლიციის შენობის გვერდით      10:00-17:00

2      გურჯაანი      01.02.2023      თამარ მეფის ქ. #9 (კურორტ ახტალის შესასვლელთან) 10:00-17:00

3      ლენტეხი       02.02.2023      თამარ მეფის ქ. N 24, გამგეობის შენობის წინ  10:00-17:00

4      ყვარელი        02.02.2023      კუდიგორის ქ. N 1, მუნიციპალიტეტის შენობასთან      10:00-17:00

5      ონი 23.02.2023      აღმაშენებლის მოედანი N1, საკრებულოს წინ  10:00-17:00

6      ყაზბეგი 23.02.2023      გამგეობის შენობის მიმდებარე ტერიტორია  10:00-17:00

7      ამბროლაური       27.02.2023      კოსტავას ქ. 20      10:00-17:00