10-27 იანვარს, RS CAR გადასახადის გადამხდელებს 16 ლოკაციაზე მოემსახურება

10-27 იანვარს, RS CAR გადასახადის გადამხდელებს 16 ლოკაციაზე მოემსახურება

10-27 იანვარს, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მოძრავი სერვისცენტრი - RS CAR - გადასახადის გადამხდელებს 16 ლოკაციაზე, იმ რეგიონებში მოემსახურება, სადაც შემოსავლების სამსახურის სერვისცენტრები არ არის განთავსებული. RS CAR (მიკროავტობუსი) აღჭურვილია შემოსავლების სამსახურის სერვისცენტრებში არსებული ტექნიკური საშუალებებით. შესაბამისად, გადასახადების გადამხდელებს შესაძლებლობა აქვთ, მათთვის ხელსაყრელ დროსა და სივრცეში, დასახლებული პუნქტიდან გაუსვლელად, დროულად მიიღონ სასურველი მომსახურება. კერძოდ: კონსულტაცია საქართველოს საგადასახადო კოდექსისა და შესაბამისი ნორმატიული აქტების გამოყენებასთან დაკავშირებით, შემოსავლების სამსახურის ელექტრონული გვერდის სარგებლობის მიზნით, ავტორიზაციის შემდგომ განცხადებების მიღება და რეაგირება, მიკრო/მცირე ბიზნესისა და ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მინიჭება/გაუქმება. ასევე, მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსის მინიჭება/შეჩერება/შეწყვეტის განცხადებების მიღება. აგრეთვე, შესაძლებელია შემოსავლების სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში შესაბამისი ცნობების გაცემა (საგადასახადო დავალიანების, გადამხდელის რეგისტრაციის, დღგ-ის რეგისტრაციის, შემოსავლების შესახებ და სხვა) და ა.შ.

1    ლენტეხი    10.01.2023    თამარ მეფის ქ. N 24, გამგეობის შენობის წინ    10:00-17:00
2    გურჯაანი    11.01.2023     თამარ მეფის ქ. #9 (კურორტ ახტალის შესასვლელთან)    10:00-17:00
3    ხონი    11.01.2023    გამგეობის შენობის მიმდებარე ტერიტორია    10:00-17:00
4    ყვარელი    12.01.2023    კუდიგორის ქ. N 1, მუნიციპალიტეტის შენობასთან    10:00-17:00
5    ვანი    12.01.2023    გამგეობის შენობის მიმდებარე ტერიტორია    10:00-17:00
6    ბაღდათი    13.01.2023    წერეთლის ქ. N 2, გამგეობის შენობის წინ     10:00-17:00
7    დუშეთი    16.01.2023    რუსთაველის ქ. N 27, მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიმდებარე ტერიტორია, ცენტრალური მოედანი    10:00-17:00
8    ამბროლაური    16.01.2023    კოსტავას ქ. 20    10:00-17:00
9    მარტვილი    17.01.2023    თავისუფლების ქ. N 10, მუზეუმის წინ    10:00-17:00
10    ცაგერი    18.01.2023    რუსთაველის ქ. N 64, გამგეობის შენობის წინ    10:00-17:00
11    კასპი    23.01.2023    სააკაძის ქ. N 68, საკრებულოს შენობასთან     10:00-17:00
12    საჩხერე    23.01.2023    თავისუფლების ქ. N 4, გამგეობის მიმდებარე ტერიტორია    10:00-17:00
13    ტყიბული    24.01.12023    კარლო ლომაძის მოედანი, გამგეობის შენობის მიმდებარე ტერიტორია    10:00-17:00
14    ონი    26.01.2023    აღმაშენებლის მოედანი N1, საკრებულოს წინ    10:00-17:00
15    ყაზბეგი    26.01.2023    გამგეობის შენობის მიმდებარე ტერიტორია    10:00-17:00
16    ამბროლაური    27.01.2022    კოსტავას ქ. 20    10:00-17:00