"მიხეილ სააკაშვილთან დღეს იმყოფებოდა ავლიპე ზურაბაშვილის შვილიშვილი, დავით ზურაბაშვილი" (ვიდეო)