რეჟისორი გოგა ხაინდრავა: 2003-დან რომ დაიწყეს სახელმწიფოს ნგრევა, მას შემდეგ ამას აკეთებენ (ვიდეო)

რეჟისორი გოგა ხაინდრავა: 2003-დან რომ დაიწყეს სახელმწიფოს ნგრევა, მას შემდეგ ამას აკეთებენ (ვიდეო)

ზაზა რით ვერ ჩაძაღლი შე დედაგაბახებულო
2 კვირის უკან
გრიგორი თორემ 2003-მდე ქვეყნის შენებით იყავით დაკავებული ! მიშა ნაბოზრიშვილმა თქვენი დაწყებული "საქმე" გააგრძელა !
2 კვირის უკან