სურრეალიზმი ქართულ პოლიტიკაში. (ვიდეო)

სურრეალიზმი ქართულ პოლიტიკაში. (ვიდეო)