გუბაზ სანიკიძის ვიდეომ ინტერნეტი მოიცვა (ვიდეო)

გუბაზ სანიკიძის ვიდეომ ინტერნეტი მოიცვა (ვიდეო)

Katana . ასე, ჩემო მანასეო, ხან ისე და ხან ასეო! :)
2 კვირის უკან