რიკო ექსპრესმა, როგორც სოციალურად პასუხისმგებლიანმა კომპანიამ, შაჩერა სალომბარდე და იპოთეკურ სესხებზე ჯარიმების დარიცხვა

რიკო ექსპრესმა, როგორც სოციალურად პასუხისმგებლიანმა კომპანიამ, შაჩერა სალომბარდე და იპოთეკურ სესხებზე ჯარიმების დარიცხვა

რიკო ექსპერსმა, როგორც სოციალურად პასუხისმგებლიანმა კომპანიამ, 16 მარტიდან შეაჩერა სალომბარდე და იპოთეკურ სესხებზე ჯარიმების დარიცხვა და გაააქტიურა თავისუფალი გადახდის რეჟიმი. 

კომპანიამ ასევე შეაჩერა ვადაგადაცილებულ სესხზე ოქროს რეალიზაცია

არსებული გადახდის რეჟიმი გაგრძელდება მინიმუმ 3 თვის ვადით ან პანდემიის დასრულებამდე.

აღსანიშნავია ისიც, რომ 26 მარტს, ბიზნესომბუდსმენის აპარატის სპეციალურ პლატფორმაზე - StopCov ფონდში კორონავირუსთან საბრძოლველად რიკო ექსრესმა 300 000 ლარი გამოყო.

პარალელურად კი, ჯგუფი მხარში უდგას კათარზისის ბენეფიციარებს, რომელთაც მატერიალურ დახმარებას უწევს და პირველადი საჭიროების სურსათითა და პირბადეებით ამარაგებს.