საქართველოს რკინიგზის მეშვეობით  გადაყვანილია 3 მილიონზე მეტი მგზავრი

საქართველოს რკინიგზის მეშვეობით  გადაყვანილია 3 მილიონზე მეტი მგზავრი

2019 წელს სამგზავრო გადაყვანებში ისტორიული მაჩვენებლები დაფიქსირდა - საქართველოს რკინიგზის მეშვეობით  გადაყვანილია 3 მილიონზე მეტი მგზავრი. შემოსავალმა  კი  31 მილიონ ლარს გადააჭარბა.