დავით ბერძენიშვილი: ჩვენ ვართ სექსუალური, ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების ქვეყანა (ვიდეო)

დავით ბერძენიშვილი: ჩვენ ვართ სექსუალური, ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების ქვეყანა (ვიდეო)