რაში ხარჯავენ სამეფო ოჯახის წევრები ფულს?

რაში ხარჯავენ სამეფო ოჯახის წევრები ფულს?

დეკლარაციიის თანახმად ბრიტანეთის სამეფოში ყოველწლიურად მოქალაქეებისგან  104 მილიონზე მეტი დოლარი შედის.

რაში ხარჯავენ სამეფო ოჯახის წევრები შემოსულ თანხებს?

ეს კითხვა არა მხოლოდ ბრიტანეთის მოსახლეობას, არამედ მთელ მსოფლიოს აინტერესებს. უკვე გახდა ცნობილი, რომ წელს 3 მილიონი მხოლოდ პრინცი ჰარის და მეგარ მარკლის კოტეჯის რემონტში დაიხარჯა. საერთო ჯამში სასახლეების და სახლების რესტავრაციაში სამეფო ოჯახმა 42 მილიონ დოლარზე მეტი გადაიხადა. ყველაზე დიდი თანხა, როგორც ამბობენ, მოგზაურობასა და ქვეყნიდან გასვლის დროს იხარჯება. ელჩების სტუმრობასა და მათ ოფიციალურ ვიზიტებზე გაშვების დროს. სამეფო ოჯახის წევრების სხვადახვა ქვეყნებში მოგზაურობისას რამდენიმე ასი ათასობით დოლარი იხარჯება.

როგორც აღმოჩნდა, სამეფო ოჯახი შემოსულ თანხებს პროდუქტიულად იყენებს და ასევე ზრუნავს ქვეყანაში არსებული მშენებლობების ვიზუალის მოწესრიგებასა და იმიჯზე.