ერთი ხელი მომიქნიე და შვილს გეფიცები, თქვენ გვერდით დავდგები იმ პრაიდზე   (ვიდეო)

ერთი ხელი მომიქნიე და შვილს გეფიცები, თქვენ გვერდით დავდგები იმ პრაიდზე (ვიდეო)