ჯანეტ ქერდიყოშვილი და ნოე სულაბერიძე დაინიშნენ

ჯანეტ ქერდიყოშვილი და ნოე სულაბერიძე დაინიშნენ

"მის სა­ქარ­თვე­ლო" ჯა­ნეტ ქერ­დი­ყოშ­ვი­ლი და­ი­ნიშ­ნა. არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მან და პრო­დუ­სერ­მა და ტე­ლე­წამ­ყვან­მა ნოე სუ­ლა­ბე­რი­ძემ ხელი სულ ცოტა ხნის წინ მო­ა­წე­რეს. ხელ­მო­წე­რის ცე­რე­მო­ნი­ა­ზე ჯა­ნეტს სადა თეთ­რი კოს­ტი­უ­მი ეცვა. ფოტო მან "ინ­სტაგ­რა­მის" "სთო­რი­ში" გა­მო­აქ­ვეყ­ნა.

ჯა­ნეტ ქერ­დი­ყოშ­ვი­ლის და ნოე სუ­ლა­ბე­რი­ძის რო­მა­ნის შე­სა­ხებ ცოტა ხნის წინ გახ­და ცნო­ბი­ლი, როცა წყვი­ლი თბი­ლი­სის ერთ-ერთ კა­ფე­ში და­ა­ფიქ­სი­რეს

მო­დე­ლი ბოლო წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში სა­ზღვარ­გა­რეთ ცხოვ­რობ­და, სა­დაც დი­ზა­ი­ნის ფა­კულ­ტეტ­ზე სწავ­ლობ­და. მას დიდი გეგ­მე­ბი ჰქონ­და მსოფ­ლიო მო­დის სფე­რო­ში მო­სახ­ვედ­რად, თუმ­ცა რო­გორც ჩანს, თბი­ლის­ში სა­ბო­ლო­ოდ დაბ­რუნ­და და ნოე სუ­ლა­ბე­რი­ძე­ზე და­ქორ­წი­ნე­ბას აპი­რებს.

ჯა­ნეტ ქერ­დი­ტოშ­ვილ­მა ბოლო ინ­ტერ­ვი­უ­ში გა­ნა­ცხა­და, რომ მისი ბრენ­დის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცია ევ­რო­პა­ში უნდა, მაგ­რამ არა "მეიდ ინ ჯორ­ჯი­ას" სტა­ტუ­სით. მო­დელ­მა მა­შინ ისიც თქვა, რომ პირ­ველ კო­ლექ­ცი­ას მა­შინ გა­ა­კე­თებ­და, როცა გა­თხოვ­დე­ბო­და, რად­გან მა­მას ამ­დენ ფულს ვერ სთხოვ­და.