"პოლიტიკა შესაძლებელის ხელოვნებაა, ამავდროულად ის კომპრომისების ხელოვნებაა"

პოლიტიკა შესაძლებელის ხელოვნებაა, ამავდროულად ის კომპრომისების ხელოვნებაა, რაც უკვე კარგი პოლიტიკის ინდიკატორია. ამიტომაც უზენაესის მოსამართლეების კანდიდატურებზე დღეს მიღწეული შეთანხმება არის შესაძლებელი კომპრომისის შედეგი. ჩვენი ამჟამინდელ პოლიტიკური და უკიდურესად პოლარიზებული რეალობიდან გამომდინარე, ალბათ ყველაზე ოპტიმალური გადაწყვეტილება მოიძებნა