საქართველო დგას ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსისაკენ მიმავალ სწორ გზაზე

საქართველო დგას ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსისაკენ მიმავალ სწორ გზაზე

საქართველო დგას ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსისაკენ მიმავალ სწორ გზაზე, რომლის კარიც ღიაა. სახეზეა რეალური პროგრესი. თანმიმდევრული და მიზანმიმართული ძალისხმევის შედეგად, მიზანი მიღწეული იქნება.

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები იქნება საქართველოს დემოკრატიულობის და ევრო-ატლანტიკური მისწრაფებების/ამბიციების განმტკიცების საშუალება.

ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის შესახებ სიტყვით გამოსვლა პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. საქართველო სწორ გზაზე დგას.