ქართველი ემიგრანტების საპროტესტო აქცია

ქართველი ემიგრანტების საპროტესტო აქცია

ქართველ ემიგრანტთა საპროტესტო აქცია ნიუ იორკში საგარეო საქმეთა მინისტრის ახალ ბრძანებულებასთან დაკავშირებით ,რაც ხელს უშლის ემიგრანტთა მასიურ მონაწილეობას არჩევნებში.