არ არის საქართველო უმადურების ქვეყანა (ვიდეო)

არ არის საქართველო უმადურების ქვეყანა (ვიდეო)

Aburjga Tasmanieli სამწუაროდ უმადურები დიდი უმრავლესობაა, აბსოლუტური უმრავლესობა!
4 დღის უკან