აი ასეთი ნაც. ორანგუტანები დახტიან სასამართლოს ღობეებზე და ხულიგნობენ (ვიდეო)

აი ასეთი ნაც. ორანგუტანები დახტიან სასამართლოს ღობეებზე და ხულიგნობენ (ვიდეო)