ზურა ჯაფარიძემ შსს-ს ჯადო გაუკეთა (ვიდეო)

ზურა ჯაფარიძემ შსს-ს ჯადო გაუკეთა (ვიდეო)

Maverick ღმერთო, უშველე ამ გონება აბნეულს.
ამ ჯადობაზ ჯაფარიძეს ვიდრე არ ჩამოაცვამენ მის სიბნელზე არ მოისვენებს!
1 კვირის უკან