ნინო ბურჯანაძის ინსტრუქცია პირბადის გამოყენების თაობაზე (ვიდეო)

ნინო ბურჯანაძის ინსტრუქცია პირბადის გამოყენების თაობაზე (ვიდეო)