,,ქართლის ჭირსა ვერვინ მოსთვლის...  (ვიდეო)

,,ქართლის ჭირსა ვერვინ მოსთვლის... (ვიდეო)