ევროსაბჭოს რეზოლუცია N1633. ღალატის ანატომია. აფხაზეთის საკითხი (ვიდეო)

ევროსაბჭოს რეზოლუცია N1633. ღალატის ანატომია. აფხაზეთის საკითხი (ვიდეო)

კ ა ხ ე ლ ი რეზოლუცია არის ღალატის შედეგი და არა ამ ღალატის სათავე. სოსო მანჯავიძის პოზიცია ბოლომდე დასაბუთებულია, ხოლო ბატონი მაისაიის - მხოლოდ სანახევროდ. ხელისუფლებაც რეზოლუციის გამო პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას აკისრებს ნაცებს, მაგრამ მტავარია მათ სახელმწიფო ღალატის გამო, რისი მხოლოდ ერტ-ერთი ეპიზოდია ეს რეზოლუციაც, სამართლებრივად აგებინონ პასუხი!
3 კვირის უკან