ვიდეოკადრები, სადაც ჩანს სამართალდამცველის მხრიდან დამიზნებით სროლა (ვიდეო)

ვიდეოკადრები, სადაც ჩანს სამართალდამცველის მხრიდან დამიზნებით სროლა (ვიდეო)