ჩართვა გლდანიდან(VIDEO)

ჩართვა გლდანიდან(VIDEO)

გიორგი ტუღუში გლდანის #8 სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში შევიდა. სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა ახალ მინისტრთან ერთად ციხეში შესვლის უფლება მისცეს ჟურნალისტებსაც. მათ შორის არის ჩვენი კორესპონდენტი თამუნა ჩიხლაძე.