21  სექტემბერს თბილისს ხარისხიანი სასმელი წყალი მიეწოდება

21 სექტემბერს თბილისს ხარისხიანი სასმელი წყალი მიეწოდება

თბილისის მოსახლეობისთვის 201წლის 21 სექტემბერს მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ სტანდარტებსა და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციიის რეკომენდაციებს. სასმელი წყლის ხარისხი, დღეს, დედაქალაქში მთლიანად აკმაყოფილებს „სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტით" გათვალისწინებულ პარამეტრებს.