იაფი ბიზნეს სესხი  ლიბერთი ბანკისგან

იაფი ბიზნეს სესხი ლიბერთი ბანკისგან

ლიბერთი ბანკის კორპორატიული საბანკო საქმიანობის დეპარტამენტის თანათავჯდომარემ დავით ვერულაშვილმა ახალი პროდუქტი იაფი ბიზნეს სესხი წარმოადგინა.

ლიბერთი ბანკის იაფი ბიზნეს სესხი გაიცემა ლარში, საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრება 9%-დან. სესხის მინიმალური ოდენობა არის 30,000 ლარი, ხოლო მაქსიმალური 1,000,000 ლარი, სესხის ვადა განისაზღვრება 6 თვიდან 10 წლამდე.

იაფი ბიზნეს სესხის აღება შეუძლია საქართველოს რეზიდენტ იურიდიულ პირს, ბიზნესის წარმოების მინიმუმ ერთ წლიანი გამოცდილებით.

დავით ვერულაშვილის განცხადებით აღნიშნული სესხი გაიცემა შემდეგი მიზნობრიობით: საბრუნავი საშუალებების ფინანსირება, მანქანა-დანადგარების შეძენა, უძრავ ქონებაში ინვესტიციის ფინანსირება, კომპანიის გამოსყიდვის ფინანსირება, პროექტის დაფინანსება, საინვესტიციო სესხი და ასევე ერთი ან რამდენიმე კომერციული ბანკის მიერ გაცემული სესხების კონსოლიდაცია-რეფინანსირებისთვის.

იაფი ბიზნეს სესხის საპროცენტო განაკვეთი არის ცვლადი და დამოკიდებულია საქართველოს მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის მიერ დადგენილი, მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთზე.

ბანკის მხრიდან სესხის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება საკრედიტო კომიტეტის გადაწყვეტილებით მსესხებლის ფინანსური მდგომარეობის გათვალისწინებით.

იაფი ბიზნეს სესხის ასაღებად მიმართეთ ლიბერთი ბანკის ფილიალებსა და სერვის ცენტრებს ან დარეკეთ +995 322 555 500/1450, ჩვენი კორპორატიული ბანკირი მინიმალურ დროში დაგიკავშირდებათ