ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლეებისთვის საარჩევნო საკითხებზე, გასვლითი სემინარი ქობულეთში გაიმართება.

ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლეებისთვის საარჩევნო საკითხებზე, გასვლითი სემინარი ქობულეთში გაიმართება.

რაიონული, საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოების ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლეებისთვის საარჩევნო საკითხებზე, 12-13 ოქტომბერს ორდღიანი გასვლითი სემინარი ქობულეთში გაიმართება.

ღონისძიებას  ცესკოს და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეები და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP), პროგრამების ხელმძღვანელი გახსნიან.