სპეციალური სიები ნიუ-იორკში

სპეციალური სიები ნიუ-იორკში

ამომრჩეველთა სიმრავლის გამო კვირას, 26 აგვისტოს ბრაიტონში დამატებითი, ემიგრანტების სარეგისტრაციო პუნქტი გაიხსნა. დღეში ასობით ადამიანი მიდის და დამატებით სიებში რეგისტრირდება, რათა არჩევნებში შეძლოს მონაწილეობის მიღება.