ე.წ. მასთ ქერი  პარლამენტმა  მეორე მოსმენით დაამტკიცა

ე.წ. მასთ ქერი პარლამენტმა მეორე მოსმენით დაამტკიცა

 ე.წ  Must Carry-ის პრინციპთან დაკავშირებით მომზადებული კანონპროექტი პარლამენტმა 81 ხმით, დღეს მეორე მოსმენითაც დაამტკიცა.

მეორე მოსმენით ცვლილებების განხილვისასაც ოპოზიციამ მხოლოდ ერთი შენიშვნა დააფიქსირა და ეს, ცვლილებების ამოქმედების ვადებს ეხებოდა.  ოპოზიციის შენიშვნას არ იზიარებს საპარლამენტო უმრავლესობა.

პროექტით, „საარჩევნო კოდექსში“ ცვლილება შედის, რომლის მიხედვით, საერთო არჩევნების გამოცხადების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების ძალაში შესვლიდან არჩევნების დღემდე პერიოდში, მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებული პირი ვალდებულია, მომხმარებლისთვის შეთავაზებულ პაკეტში განათავსოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი და „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად ლიცენზირებული ყველა საერთო მაუწყებელი, რომელიც მაუწყებლობს მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებული პირის მომსახურების მიწოდების ზონაში.

პროექტით, აღნიშნული პუნქტის სატელიტური მაუწყებლობის ლიცენზიით მაუწყებლობის არეალს წარმოადგენს ქვეყნის მთელი ტერიტორია. კერძოდ, ამ შემთხვევაში, მაუწყებელს ტრანზიტული გავრცელებისათვის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება არ წარმოეშვება.

კანონპროექტს პარლამენტი დღეს მესამე მოსმენითაც დაამტკიცებს.