"როცა შვილების მშობლიური ენა ქართულის ნაცვლად ინგლისურია, ოჯახში სალაპარაკო ენაც ქართულის ნაცვლად ინგლისურია" (video)

 

amo ე. ი. ცნობიერებაც ინგლისური აქვთ. მათთვის შოთა, ვაჟა, ილია, აკაკი, გალაქტიონი არაფრის მთქმელი არაა. ყოჩაღ ნიკა, ოჯახს ხომ იხედე, ახლა ქვეყანასაც მიხედავ.
1 თვის უკან