ჯეფრი საქსი: უკრაინის ომი ჩვენი(აშშ) პროვოცირებულია… (ვიდეო)

ჯეფრი საქსი: უკრაინის ომი ჩვენი(აშშ) პროვოცირებულია… (ვიდეო)

მერაბ.g ამ განცხადებაში სენსაციური არაა! აშუში ცდილობს ორი კურდღლის დაჭერას - რუსეთის დაჩაჩანაკებას ომით და ევროპის დასუსტებას რუსეთთან ბაჭრობის შემცირებით ... მაგრამ თუ ჭკვიანი ლიდერები დროზე მოეგნენ გონს, აშუშუ ორს არა, კურდღელა არა მაგრამ სამში გრძელს აუცილებლად დაიჭერს.... მაგაზე მაგრები იყვნენ ძვ რომი, მონღოლეთი, ესპანეთი, ბრიტანეთის იმპერია და ყველა გადამეტებულმა თავდაჯერებამ, გაზულუქებამ, კორუფციამ და საკეთებელი საქმისადმი გულგრილობამ დაღუპა (მაგ. ადრეანეს კედელთან მყოფი რომის ჯარი ხარკს იღებდა შოტლანდიელებისგან, რომ არ დასხმოდა ... გავიდა ხანი რომში წამოვიდა ღიპიანი თაობა, რომელსაც არც კი ეომა და უკვე რომის ჯარი უხდიდა ხარკს სკოთებს, რომ აქეთ არ დასხმოდნენ ...)
2 კვირის უკან