ემილ კოსმანი:

ემილ კოსმანი: "აშშ-ის მთავრობა თვალთმაქცურად არიგებს საქართველოს ჭკუას, როცა აშშ-ის პოლიცია პროტესტის დასაშლელად „ქიმიურ საბრძოლო მასალას“ იყენებს"