"ჩვენ, ჩვენ როდისღა ვბრუნდებით საქართველოში?" (ვიდეო)