119-ე საჯარო სკოლის მე-3 კლასელი

119-ე საჯარო სკოლის მე-3 კლასელი "ექიმები" (video)